Схема витинанки про шевченка

схема витинанки про шевченка
Тож не випадково вона є автором художньої розробки та наукової концепції Рушника Національної Єдності України, який вишивала вся Україна. Головному реченню може бути підпорядковане безпосередньо тільки одне, а інші — підрядному чи різним підрядним. Час повертати їх до активного фонду української національної культури. Наприклад, речення «Якби не жовте листя в садках, то можна було б подумати, що надворі не бабине літо, а справжнє літо» (Іван Нечуй-Левицький) містить спочатку дві послідовні частини, а потім одну паралельну. Велика увага приділена в них таким категоріям, як людяність, співчутливість, милосердність у взаєминах.


Особливо велику роль у збиранні і вивченні народних колядок зіграли діячі «Руської трійці». З початку 30-х років XIX ст. М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький та їх товариші займалися цілеспрямованим і системним збиранням творів цього жанру у різних місцевостях Галичини. Саме тому дослідження народних колядок в загальнослов’янському чи й ширшому плані базується здебільшого на українському матеріалі. При збереженні основних жанрових рис змісту і форми народні колядки та щедрівки протягом віків зазнавали значного впливу історичних подій, соціальних обставин різних епох, підлягали певним змінам і переробкам відповідно до потреб свого часу. Якщо перші співаються лише під час колядних обходів, під хатою і в хаті, то другі стали також часткою різдвяних церковних відправ і богослужінь. Уже в минулому столітті вчені констатували, що в українському фольклорі, порівняно з уснопоетичними традиціями інших народів, колядки збереглися найкраще, найповніше і найбагатше. Цьому сприяла також, за словами І. Франка, «безперечна поетична стійність многих набожних коляд»6, простота і дохідливість трактування біблійних сюжетів, демократичний дух.

Але записи «Руської трійці» поширювалися в рукописних списках, ними користувалися відомі вчені свого часу, зокрема, П.Й. Шафарик, В. Мацейовський, І. Срезневський, М. Костомаров, М. Погодін, О. Бодянський та ін. Микола Теліженко належить до кола тих митців, українськість у яких закладена генетично. У своїх пошуках Микола Теліженко звертається до сакральної та космологічної символіки українського народного мистецтва, зміст якої закорінений ще в прадавніх цивілізаціях Наддніпрянщbни. Але безсумнівним є те, що їх автори знали народні колядки та щедрівки, і в немалій мірі використовували їх досвід.

Похожие записи: