Схема за връзване на девиаторен прекъсвач

схема за връзване на девиаторен прекъсвач
Най-прости и масово разпространени са тези за замяна на ключ, които директно се поставят на неговото място на стената и могат да управляват една или повече паралелно свързани лампи в осветително тяло. Докато при обикновения сериен ключ проводниците са два. В първият девиаторен ключ влиза фазовия проводник и два проводника, свързващи го с вторият девиаторен ключ. Чрез въртене на винтовете законтрящите лапи се прибират към контакта и той се изважда от кутията. Използват се във веригите на електрическото осветление и не притежават класическата контактна система, както и механизма за задвижването им. Горният е бил подвижен и преместването му спрямо долния е означавало различно количество вода между тях и съответно промяна на електрическото съпротивление.


Това спестява неудобството да се излиза от помещението при изгасена лампа. Укрепват се в специална кутия. -сигнални бутони за скрита инсталация за звънчева инсталации или за осветление. Много от производителите на ключове за осветление поставят в продукта си електрическа схема и дори снимки на начините за свързване на ключовете.

Конструктивното оформление на описаните дотук димери е за монтиране на стената като обикновен ключ. За настолни лампи и лампиони съществуват димери за монтиране на желано място на самия шнур или в края му. Този общ елемент наричаме стартер 1. Задачата на кондензатора е да премахне радиосмущенията. Загасяването на лампите се извършва посредством реле за време, намиращо се в стълбищния автомат. Поради тяхната неподвижна светлина, която дава естествени цветове, те все повече се използват в архитектурно-декоративното осветяване на обществени помещения. Всички се включват и изключват едновременно.» Сериен ключ – представлява два ключа, монтирани в общо тяло.

Похожие записи: