Схема за вързване на осветление

схема за вързване на осветление
Първото появило се на пазара OLED осветително тяло е през 2009 г., като понастоящем вече няколко фирми предлагат свои продукти. Установено е, че намаляване на работното напрежение с 5% спрямо номиналното увеличава дълготрайността на крушката два пъти. Тук искам да отбележа, че изходът от кутията на автомата за захранване на лампите може да се използва за командване на контактор или система от контактори или тиристорно управление, които помагат за значително увеличаване на управляваната мощност. Освен това при ползване на пластмасова основа излъчващите плоскости са гъвкави, което създава възможност за оригинални решения на осветителните тела.


Такава схема на свързване може да намерите в допълнителните материали, които съм приложил. Ако коридорът или стълбището е дълго, може да се поставят повече от една лампа в паралел на първата. Последователно и паралелно свързване са термини от електротехниката и се отнасят за проектирането и изграждането на една електрическа верига. Икономията от използване на димер вместо на обикновен ключ е още по-голяма, защото работата при по-ниско напрежение удължава живота на електрическите крушки.

Неговия ток е ограничен до около 40-50mA, при който ток при включено реле, натоварващо веригата ограничава спада на стабилизираното напрежение до 12.5-13V. Искрогасящата група R8C9 е предвидена на печатните платки. Във всекидневието на домашния майстор най-често се налага подмяна на повреден контакт или електрически ключ с нов или пък замяната му с по-съвършен – най-често при монтиране на нови осветителни тела. Електрически ключовеЕлектрическите ключове служат за включване и изключване на осветлението. Philips Lumiblade е създала Lumiotec OLED lighting panel с размери 145×145 mm (излъчваща повърхност 125×125 mm), дебелина 4,1 mm и тегло 195 g с максимална яркост 4000 cd/m2 и експлоатационен срок 30 000 h. Необходимите за работата му напрежение и ток се осигуряват от специален захранващ модул.

Похожие записи: