Схема на свързване на девиаторни ключове

схема на свързване на девиаторни ключове
Загасяването на лампите се извършва посредством реле за време, намиращо се в стълбищния автомат. Биват прекъсвачи с регулиране осветеността с потенциометър и тиристорни електронни схеми и ключове със сензорно управление при допир. Симулацията на присъствие може да бъде организирана и с ръчно запомняне на определена последователност от действия — включване и регулиране силата на светене само на избрани осветления, преместване позицията на определени щори и контрол на избрани мултимедийни устройства. Началото Първите димери, използвани в края на 19-и век, са представлявали стъклен съд със солена вода и два контакта. Всичко това, събрано в общия интерфейс на панела и подредено по начина, който вие сте избрали.


Горният е бил подвижен и преместването му спрямо долния е означавало различно количество вода между тях и съответно промяна на електрическото съпротивление. Установено е, че намаляване на работното напрежение с 5% спрямо номиналното увеличава дълготрайността на крушката два пъти. Нулевият проводник от захранващата верига отива директно към лампата. Това трябва да става само в разклонителна кутия.Контактите често се повреждат поради възникнало късо съединение или когато щепселът прегори и започне да отделя топлина.

При следващото докосване тя намалява по същия начин. Стъклен лицев панел, пълна съвместимост със системите за контрол, които изграждаме и богата функционалност — плавно регулиране, запаметени нива на осветление и позиции на щори, активиране на готови сцени на осветление, еко-режим, подсвет с променлив цвят, звуков сигнал при докосване и др. Системите, които ние изграждаме позволяват асоциация и използване за тази цел на вече съществуващите в дома сензори от системата за охрана. Основното предимство на този класически принцип е в простотата, ниската цена и малките размери на димерите, както и лесният им монтаж – те се свързват като обикновен ключ. Най-често общото изключване се активира от ключ за осветление, разположен непосредствено до входа, но може да се стартира и по ред други начини — например от стенен панел или автоматично, при активиране на системата за охрана.

Похожие записи: