Схема перевірки стану викладання

схема перевірки стану викладання
Творче ж мислення обов’язково буде і активним, і самостійним. Діалог “учень — підручник” належить до групи методів самостійної роботи, використовується в процесі навчання і самонавчання. Напишіть реферат з даного питання. 8. Перелічіть основні документи, що регламентують атестацію вчителів. Контроль та його види[ред. • ред. код] Методи контролю (самоконтролю) у навчанні — це способи виявлення результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів і викладання.


Таблиця передбачає не просто показ матеріалу, але й його групування, систематизацію. Будь-яка діяльність повинна бути чітко спланованою, тому під час складання плану проведення експертизи уроків я спираюся на план роботи школи і вношу в нього зміни, згідно з потребами НВП, що виникають. Важливою психолого-педагогічною умовою ефективності лекції є міра пізнання лектором самого себе: використовувати свої можливості, власні творчі пошуки, а не прагнути лише до копіювання навіть і кращих зразків. Масовість та оперативність часто роблять її дещо формальною і поверховою. Педагогічні кадри: контроль виконання нормативних документів; контроль виконання рішень педагогічних рад; контроль виконання рекомендацій науково-практичних конференцій і виробничих нарад; контроль роботи М/О; контроль підвищення кваліфікації вчителів; контроль самоосвіти вчителів.

Залежно від дидактичного призначення використовують як джерело знань посібник для самостійної роботи, засіб ілюстрації, повторення та систематизації. Організаційні заходи передбачають підтримку необхідного рівня товарних запасів, розташування на зберігання, визначення осіб, відповідальних за збереження товарів, забезпечення протипожежних заходів і охорони товарно-матеріальних цінностей. Вони містять різноманітну статистичну, текстову, графічну та ілюстративну інформацію у необмежених об’ємах з обов’язковою її форматизацією. їх використовують для оперативного пошуку необхідної інформації, відсутньої в підручниках, посібниках. Використання комп’ютерів у навчальному процесі відбувається за багатьма напрямами:— як засіб індивідуалізації навчання. За допомогою завдань та індивідуальної роботи учня з комп’ютером досягають значних успіхів у засвоєнні матеріалу.

Похожие записи: