Технологічна схема очистки стічних вод мясного

технологічна схема очистки стічних вод мясного
Україна належить до держав з добре розвиненою переробною промисловістю, і зокрема харчовою. Пройдя анаэробную очистку сточная вода поступает в аэробную зону, где под действием аэробных микроорганизмов, происходит процесс сорбции загрязнений активным илом с последующим внутриклеточным окислением аэробными микроорганизмами. Таким образом, сточные воды после сооружений механической очистки представляют собой агрегативно-устойчивую систему.


Маркірувальний ярлик в обов’язковому порядку повинен зберігатися до повного використання продукції. 5.36. Масло вершкове у холодильній камері зберігають у заводській тарі або брусками, загорнутими у пергамент, у лотках; топлене масло — у флягах. Навозоуловители со сточными решетками для удаления стоков из помещений для предубойного содержания скота. Например, в однопроцессной двухступенчатой технологической схеме с контактными осветлителями (рис. 7.1, в) основной технологический процесс – фильтрование – осуществляется дважды. Загрязнения периодически в полностью автоматическом режиме смываются очищенной водой (ультрафильтратом) в дренаж. Допускається зберігати заморожене м’ясо на стелажах та підтоварниках.

Для миття столового посуду ручним способом їдальня повинна бути забезпечена трисекційними ваннами, для скляного посуду і столових приборів — двосекційними ваннами. Для цього циркуляційним насосом реакційне середовище декілька раз перепомповують через кавітатор гідродинамічного типу. В області кавітації відбувається інтенсивне руйнування частинок СаО, що сприяє їх повнішому перетворюванню, а також деяке окиснення органічних сполук продуктами сонолізу води. Органічні речовини – гарне живильне для середовище різних бактерій, у тому числі хвороботворних (патогенних), що викликають інфекційні захворювання, тому не можна допускати, щоб покидьки органічного походження накопичувалися на поверхні або в глибині ґрунту й у водоймах.

Похожие записи: